Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 26 2017

betonoweakwariumwypelnionepyrami
Obiecałam sobie, że następna wielka miłość - jeśli w ogóle się nadarzy - nie zacznie się od kwiatów, kawuń i kolacji. Zacznie się od podróży. Od ciężkiej wędrówki po górach, albo po bezdrożach, gdzie zobaczymy, czy możemy na sobie polegać. Na myśl o całych tych podchodach, słodzeniu i komplementach robi mi się słabo. Potrzebuję papierka lakmusowego. Życie jest za krótkie na cukrowany bullshit. Nie chcę romansu z taniej powieści, tylko kogoś, z kim możemy na sobie wzajemnie polegać i współpracować. 
Porozumienia dusz. 
Ostatnie dwa lata skutecznie wybiły mi z głowy głupoty.


— myśli po zielonej herbacie
Reposted fromSenyia Senyia

March 25 2017

betonoweakwariumwypelnionepyrami
Ten, kto nie chce, znajdzie powód. Ten, kto chce, znajdzie sposób.
betonoweakwariumwypelnionepyrami
Teraz mnie posłuchaj. Zasługujesz na mężczyznę, który zakocha się w twoim umyśle, chcącego rozebrać twoje sumienie i kochać się z każdą twoją myślą. Zasługujesz na mężczyznę, który chce obserwować, jak obniżasz każdy mur, który zbudowałaś. Zasługujesz na mężczyznę, który będzie mocno się dla ciebie starał, dopóki nie wpuścisz go do swojego serca.
— Kathryn Perez
betonoweakwariumwypelnionepyrami
Kobiety chcą aby to mężczyzna chciał i to pokazał.
— PokoLENIE IKEA - PIOTR C.
betonoweakwariumwypelnionepyrami
betonoweakwariumwypelnionepyrami
8255 5c1b
betonoweakwariumwypelnionepyrami
8118 2a6f
betonoweakwariumwypelnionepyrami
8052 cf11 500
betonoweakwariumwypelnionepyrami
7974 96ac

March 24 2017

betonoweakwariumwypelnionepyrami
Ja wtedy myślałam, że coś.
A on nic.
— takie moje szczęście
Reposted fromdepresja depresja viawetryagain wetryagain
betonoweakwariumwypelnionepyrami

Zawsze pragnęłam znalezienia kogoś, kto będzie ze mną, bez względu na to, jak trudno jest ze mną być. Zawsze.


— a jest bardzo trudno.
betonoweakwariumwypelnionepyrami
6306 ef87
Reposted fromblaxkseoul blaxkseoul viawetryagain wetryagain
betonoweakwariumwypelnionepyrami
betonoweakwariumwypelnionepyrami
4195 7843
betonoweakwariumwypelnionepyrami
4739 0013 500
Reposted frommhsa mhsa viawetryagain wetryagain
betonoweakwariumwypelnionepyrami
Ale w miarę czekania przestaje się już czekać.
— Albert Camus
betonoweakwariumwypelnionepyrami

Nie wierz nigdy, kiedy mówię, że nie chcę

— Myslovitz
Reposted fromMooonroe Mooonroe viawetryagain wetryagain
betonoweakwariumwypelnionepyrami
Przyszedł, ale za późno, już to wszystko, co mogło na niego czekać, stało się popiołem.
— J. Iwaszkiewicz, Panny z Wilka
Reposted frompanimruk panimruk viawetryagain wetryagain
betonoweakwariumwypelnionepyrami
Nie chcę twoich tanich komplementów, życzeń na dzień kobiet, uśmiechu w rozmowie, prezentu urodzinowego, zaproszenia do tańca.
Nie chcę niczego, co masz dla mnie tylko po to, żebym nie czuła smutku, że nie masz dla mnie miłości.
— wetryagain.soup.io
Reposted fromwetryagain wetryagain
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl